Om nettstedet

 

Jobbstart er et digitalt læremiddel utviklet for voksne og ungdom med lave norskferdigheter som ønsker kunnskap om norsk arbeidsliv og veier til egen jobb. Progresjonen er langsom med mye repetisjon. Læremiddelet passer for deltakere på spor 1 og 2.

Jobbstart er et selvinstruerende og selvrettende læremiddel.
Hovedfokuset er å bygge opp deltakernes ordforråd, men det jobbes også litt med grammatikk og setningsstruktur. Læremiddelet er utviklet med støtte fra VOX.

Læremiddelet inneholder filmer og oppgaver til 6 yrker: kantine, renhold, barnehage, butikk, pleie og omsorg, lager. Filmene er tatt på autentiske arbeidssteder og viser vanlige ansatte som utfører arbeidsoppgaver. Filmene og oppgavene er tenkt som en introduksjon til yrkene. Yrkesdelene inneholder oppgaver på nivå A1 og A2.

Jobbstart tar også for seg jobbsøking: søknad, cv, intervju.
Disse oppgavene ligger i hovedsak på nivå A2 og B1.

Elevlisens og lærerlisens til Jobbstart:

  • Elevlisens til Jobbstart gir tilgang til alle oppgavene og filmene.
  • Lærerlisens til Jobbstart gir tilgang til hele elevnettstedet og
    inkluderer lærerveiledning, filmmapper, bildemapper og forslag til
    aktiviteter. Læreren kan dessuten opprette elevgrupper og ta imot
    skriveoppgaver fra elevene. Slik oppretter du elevgrupper.

Se priser og få mer informasjon om læreverket og lisenser på cdu.no/noa.

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm