Velkommen til Jobbstart

Se demonstrasjonsvideo for nettstedet her:

Tilgang til Jobbstart forutsetter at brukere har lisens. I fanene over finner du informasjon om hvordan du får lisens. 

Jobbstart er et nettbasert læremiddel som gir en introduksjon til arbeidsoppgaver og dagligdagse uttrykk i noen utvalgte yrker:

  • kantine, renhold, barnehage, butikk, pleie og omsorg, lager

Læremiddelet tar også for seg jobbsøking:

  • søknad, cv, intervju

Jobbstart inneholder filmer og foto og er preget av langsom progresjon og mye repetisjon. De fleste oppgavene ligger på nivå A1 og A2. Hver yrkesdel inneholder rundt 200 oppgaver.

Jobbstart passer for deltakere på spor 1 og 2. Læremiddelet er utviklet med støtte fra VOX.

  • Elevlisens gir tilgang til alle oppgavene og filmene.
  • Lærerlisens gir tilgang til hele elevnettstedet og inkluderer lærerveiledning, innholdsoversikter, filmmapper, bildemapper og forslag til flere aktiviteter. Læreren kan dessuten opprette elevgrupper og ta imot skriveoppgaver fra elevene.

 

Du kan lese mer om Jobbstart ved å klikke på lenkene under.

Cappelen Damm